Disclaimer


De site www.airnieuws.nl bevat informatie die met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden door de Stichting AIRnieuws Nederland.
De Stichting AIRnieuws Nederland kan echter geen garantie geven dat de gegeven informatie volledig en/of juist is en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor eventuele schadelijke gevolgen als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of voor acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.
 

De Stichting AIRnieuws Nederland en haar bestuur en medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, ontstaan na gebruik
van de op deze site gepubliceerde gegevens. Overname van informatie, gepubliceerd op deze site, is toegestaan; bronvermelding “Airnieuws”  wordt op prijs
gesteld. De rechten van de gebruikte foto’s behoren toe aan de makers van de foto’s.
De redactie behoudt zich het recht voor een artikel en/of foto's niet te plaatsen, dan wel het artikel in te korten en/of aan te passen.

 Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Stuur ze dan naar
info(at)airnieuws.nl of neem direct contact met een van onze medewerkers op.

Foto's kunt u sturen naar fotos(at)airnieuws.nl
 
 

Medewerkers
 

Movements:  
David Booster DavidBooster(at)airnieuws.nl
   
Teuge Movements:  
Rene Schrijver ReneSchrijver(at)airnieuws.nl
   
PH-Register:  
Henk Wadman HenkWadman(at)airnieuws.nl
Herman Dekker HermanDekker(at)airnieuws.nl  
  www.hdekker.info
   
Fokker:  
Frans van Zelm FransvanZelm(at)airnieuws.nl
   
Schiphol Photolog:  
Peter Heeneman PeterHeeneman(at)airnieuws.nl
   
Air Events, Agenda:  
Hans Tempel HansTempel(at)airnieuws.nl
   
Website onderhoud:  
Pim Hesse PimHesse(at)airnieuws.nl