Disclaimer


De site www.airnieuws.nl bevat informatie die met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden door de Stichting AIRnieuws Nederland.
De Stichting AIRnieuws Nederland kan echter geen garantie geven dat de gegeven informatie volledig en/of juist is en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor eventuele schadelijke gevolgen als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of voor acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.
 

De Stichting AIRnieuws Nederland en haar bestuur en medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, ontstaan na gebruik
van de op deze site gepubliceerde gegevens. Overname van informatie, gepubliceerd op deze site, is toegestaan; bronvermelding “Airnieuws”  wordt op prijs
gesteld. De rechten van de gebruikte foto’s behoren toe aan de makers van de foto’s.
De redactie behoudt zich het recht voor een artikel en/of foto's niet te plaatsen, dan wel het artikel in te korten en/of aan te passen.

 Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Stuur ze dan naar
website(at)airnieuws.nl of neem direct contact met een van onze medewerkers op.

Foto's kunt u sturen naar annphotos.annphotos.david(at)gmail.com of per WeTransfer naar hetzelfde adres. 
 

Medewerkers
 

Movements:  
David Booster davidann(at)caiw.nl
   
PH-Register:  
Henk Wadman hwad(at)kabelfoon.nl
   
Fokker:  
Hans Hoffmann fokkernews(at)gmail.com
   
Website onderhoud:  
Pim Hesse website(at)airnieuws.nl