Zoals een ieder zich wellicht nog kan herinneren brak er op 15 juli 2011 brand uit in twee verschillende zendmasten in Nederland, respectievelijk in die van IJsselstein en later in die van Hoogersmilde.
 

Met name de zendmast in Hoogersmilde raakte door de brand dermate beschadigd, dat de circa 200 meter hoge metalen antennemast als een lucifershoutje van de bovenkant van de betonnen toren afbrak en naar beneden stortte. Dit had grote gevolgen voor de ontvangst van radio- en tv-uitzendingen in het noorden van het land. Met behulp van een noodmast in Assen kon men de uitzendingen gedeeltelijk herstellen, maar dit was niet optimaal. De zendmast in Hoogersmilde moest zo snel mogelijk weer in bedrijf worden gebracht, maar er dienden wel de nodige reparaties te moeten worden uitgevoerd. Allereerst diende de circa 100 meter hoge betonnen toren, waarop de antennemast staat, geheel nagekeken en waar nodig gerepareerd te worden. Ook moesten er nog bestaande antennemastdelen van de betonnen toren verwijderd worden. De afgebroken antenne was niet meer te herstellen en de eigenaar Novec besloot een nieuwe antennemast door de firma VolkerWessels Telecom te laten fabriceren en te plaatsen.
  
 


 

 
De nieuwe mast bestaat uit 50 segmenten (staalconstructies waarop alle kabelgeleiding en de 120 antennes van te voren al waren aangebracht) met een hoogte van elk 4 meter en met een totaal gewicht van 200 ton.  Het plaatsen van de segmenten is uitgevoerd met behulp van een bijzondere helikopter van Heliswiss International, een Kamov 32A-12 met registratie HB-XKE. Deze heli werd vanaf 1 tot en met 14 mei bijna dagelijks ingezet om de mastsegmenten en in totaal 12 tuidraden (ten behoeve van het op zijn plaats houden van de antennemast) te plaatsen. Uiteindelijk heeft de heli ongeveer 75 vluchten gemaakt van circa 5 minuten elk. De totale hoogte van betonnen toren en de metalen antennemast tezamen bedraagt 303 meter.

 
Op vrijdag 11 mei 2012 kregen de landelijke pers en ondergetekende namens AIRnieuws een uitnodiging om de vorderingen van het plaatsen van de segmenten en tuidraden ter plaatse te bekijken. Na ontvangst in de pers-tent werd een twintigtal personen richting toren geleid en bekeken we de locatie waar de segmenten stonden, die nog naar boven moesten worden gehesen. Wat later gingen we de helikopter van dichtbij bekijken en konden we vragen stellen aan de bemanning.
Het waaide echter met windkracht 6 die dag. Deze wind was te hard om op een veilige manier segmenten te hijsen en te plaatsen. Ter compensatie heeft de Kamov, voorzien van een lege hijskabel, wel een vlucht gemaakt naar de bovenkant van de antennemast om te laten zien hoe nauwkeurig er gevlogen kon worden.
De onderzijde van de hijskabel werd even door twee medewerkers, die speciaal voor dit doel toch helemaal naar boven geklommen waren, in de antennemast een paar seconden vastgehouden en weer losgelaten. Tijdens het opstijgen en landen van de heli konden we ons nauwelijks staande houden en vlogen onze veiligheidshelmen alle kanten op. Gelukkig niet in de sloot voor ons, maar in een akker achter ons. Volgens een bemanningslid van Heliswiss International is het gebruik van een Kamov 32 in vergelijking met een andere zware helikopter gunstiger. Ten eerste heeft hij geen staartrotor en behoeft de piloot niet continu te corrigeren, maar is de Kamov door het effect van twee contra-roterende rotors veel stabieler bij stilhangen in de lucht. Een ander voordeel van de Kamov in voornamelijk bergachtige streken is, dat het motorvermogen van een dergelijke helikopter op grotere hoogtes niet al te veel afneemt, wat wel het geval is bij veel andere typen helikopters. Nadat de heli weer geland was, zijn we bij één van de tuiblokken gaan kijken, waar de tuidraden vanaf de antennemast aan bevestigd zijn en op spanning kunnen worden gehouden. Tot slot van het bezoek aan de werklocatie werden we nog de toren in geleid en met een lift naar een open bordes op de 16e verdieping gebracht, waar we nog een aantal fraaie plaatjes konden schieten van de werklocatie van bovenaf en van de omgeving.

 
 


 

Na afloop van het bezoek aan de werklocatie, was er in de perstent nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Dit bleek niet nodig, we hadden tijdens het bezoek al onze vragen al kunnen stellen aan onze begeleiders en deze werden zeer adequaat beantwoord. Iedere deelnemer kreeg nog een persmap mee met diverse persberichten over de aanvang en de vorderingen van de werkzaamheden en een dvd met filmpjes over de werkzaamheden. Diezelfde avond werd op diverse TV zenders in het land even aandacht geschonken aan het persbezoek aan Hoogersmilde van die ochtend. De beeldkwaliteit kan die avond in de noordelijke provincies nog niet helemaal optimaal zijn geweest, maar dat zal snel verbeteren als de zendmast weer in zijn geheel opgeleverd en in gebruik gesteld is. De planning is, dat de zendmast begin augustus weer volledig in bedrijf is.

Rest mij nog de volgende medewerkers van VolkerWessels Corporate Communications zeer hartelijk te bedanken voor het mogelijk maken van mijn bezoek aan de werklocatie zendmast te Hoogersmilde:

Dhr. Gjalt Rameijer            Manager Externe Communicatie

Dhr. Peter Veldt                  Projectmanager                                 

Mw. Vany v.d. Ree              Medewerker Externe Communicatie   

 

 

 

Voor meer technische info en foto’s over dit project, kan ik nog verwijzen naar de website:

http://fmtvdx.eu/zendmast/smilde/herstel/hoogersmilde_toren_01.html

Deze site is zeker een kijkje waard, er staan naast heel veel technische en interessante info, ook filmpjes van de Kamov te Hoogersmilde op.

  

 

Credits: Jan Swart